Březen 2011

Nová pravidla Goalballu

26. března 2011 v 11:20 | David |  Goalball

Pokud by nešlo spustit tak napište.

1 přiložený soubor

IBSAPravidlaGoalballu201013.pdf - 298,43 kB
Otevřít | Uložit

Zasedání VVS Goalballu

26. března 2011 v 11:17 | David |  Goalball
Zdravím všechny,
Včera se uskutečnilo zasedání VVS goalballu. Pavel Vošahlík je znovu předsedou a Láďa reprezentační trenér reprezentace. Pak se tam probíraly i další problémy goalballu. Tyto problémy jsem dostal na starost já. Mám na starosti vytvořit funkční STK goalballu, která by tyto problémy měla vyřešit.
Trošku jsem o tom popřemýšlel a hlavní činnost STK bych rozdělit do třech skupin: mládež, rozhodčí a zviditelnění goalballu. Neznamená to ovšem, že STK vy mělo být tříčlenné. O každou tuto část by se měli starat týmy se svým vedoucím. Nejprve jsem si myslel, že oslovím lidi, které bych rád na těchto postech viděl, ale pak jsem došel k názoru, že bude lepší, když se mi k této práci přihlásíte sami a ukážete tak, že goalballu chcete pomoci.
Na co by se měli jednotlivé týmy v nejbližší době zaměřit:
1. Mládež, žáci
- pokusit se o znovuvzkříšení goalballu na školách, kde se již nehraje,
- oslovení SPC při speciálních školách a aktivovat děti, které nenavštěvují tyto školy
- umožnit žákům ze škol, kde se goalball nehraje účast na ligových turnajích
- zajištění goalballového kempu pro začínající goalballisty především pro děti v integraci a začínající hráče.
Kemp by se měl konat na podzim. Neměl by konkurovat Železné Rudě ani rozsahem ani obsahem. Místo konání by bylo pravděpodobně v Litovli nebo Plzni. I žákovská liga by se měla trošku změnit. Budou vytvářena družstva, které se neskládají jen z hráčů jedné školy, zápasy začínajících goalballistů apod. Do ligy bude započítán i turnaj na sportovkách. V této sekci bych rád samozřejmě viděl Pavla Vošahlíka a Mirka Spurníka či Marcelku.
2. Rozhodčí.
- Přeškolení rozhodčích podle nových pravidel.
- Zkvalitnění a rozšíření základny.
- Vypracovat seznam změn v nových pravidlech.
- Vypracovat funkční způsob hodnocení rozhodčích.
- Upravit zápisy dle potřeb nových pravidel.
Na posledním turnaji v Praze jsme se přesvědčili, že rozhodčí nohou i negativně ovlivnit zápas. Jen rozhodčí, který zná dobře pravidla je schopen ukočírovat celý zápas. Školení by se mohlo uskutečnit při soustředění reprezentace v Plzni, popř. při žákovské lize v Praze. Je potřeba aby jeden člověk měl rozhodčí na starosti, nominoval rozhodčí na turnaj apod. Troufá si snad někdo na rozhodčí? Je tu snad někdo, kdo si věří, že zvládne rozhodčí?
3. Zviditelnění, propagace goalballu
- dotvoření letáku goalballu
- vytvoření a aktualizace stránek
- zviditelnění v médiích
Goalball je potřeba trošku zviditelnit. Ani mnoho zrakově postižených neví, co to goalball je. Pokud přijdete za potencionálním sponzorem, tak mu ani nemůžete ukázat, co to ten náš goalball vlastně je. Proto dodělání letáku popř. prezentačního DVD by určitě neškodilo. Co se týče stránek je to časově ještě náročnější: navržení a vytvoření struktury stránek, naplnění a hlavně aktualizace dat. Zviditelnění v médiích určitě by také šlo dělat lépe. Nemyslím, že by měla být televize na každém turnaji, troch zviditelnění by rozhodně neškodilo.
V každé této sekci by měl vzniknout tým, který by ústy svého vedoucího se odpovídat VVS. Nemůžu nikomu slíbit, že se situace zlepší ze dne a den, ale pokud se do toho pustíme, tak to brzy ve zkvalitnění goalballu uvidíme. Pokud ne, je také možné, že se o goalballe bude v ČR hovořit v minulém čase.
Tak se ozvěte, pokud to s goalballem myslíte dobře!
Karel Novotný

Zápis ze zasedání delegovaných zástupců oddílů goaballu ČSZPS o. s.
Dne: 19. 2. 2011
Místo konání: Praha 3 - Žižkov, J. Želivského 1777/4, restaurace U Kozla
Přítomní: TJ Start Plzeň - Pavel Vošahlík
SK Sigma Olomouc MŽ - Mirko Spurník
SK Slavia Praha - Tomáš Franěk
Hosté: Karel Novotný - mládež
Ladislav Franěk - reprezentační trenér
Jaroslav Pata - prezident ČSZPS o. s.
Nepřítomní:
TJ Zora Praha - Ivoš Budil
SK Orbita Brno - Rostislav Koudelný
Program:
Zahájení
Zpráva o činnosti sekce za volební období 2009/10 - Pavel Vošahlík - předseda VVS
Zpráva o činnosti mládeže - Karel Novotný
Zpráva reprezentačního trenéra - Ladislav Franěk
Vystoupení prezidenta ČSZPS o. s.
Volba VVS a předsedy sekce goalballu
Volba reprezentačního trenéra a STK
Projednání krátkodobé vize na r. 2011 a plán do r. 2012
Různé a závěr
Zahájení
Předseda sekce goalballu Pavel Vošahlík přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je při nadpoloviční většině přítomných delegátů usnášeníschopné a seznámil zúčastněné s programem.
Zpráva o činnosti sekce za volební období 2009/10 - Pavel Vošahlík - předseda VVS
P. Vošahlík konstatoval, že z hlediska reprezentace po pádu do skupiny C došlo k výměně trenérů (Franěk, Ambruz) a omlazení týmu (junioři) a tak jediným cílem, při nemožnosti kvalifikovat se na paralympiádu v Londýně, je postup do skupiny B. Pozitivní vliv na tým mají pravidelná soustředění a účast na kvalitně obsazených turnajích. Z hlediska ligy dospělých, která má pět týmů, vnesli oživení do ligy junioři, což na druhou stranu bude přínosem pro jejich výkonnostní růst. Hráči ze Slovenska nastupují za tým Brna. V krizi se naopak nalézá žákovská liga, kde z původních šesti týmů se letos účastní pouze týmy tři. Odpadly týmy Hradčan, Opavy a Brna. Předseda sekce spolu s prezidentem ČSZPS o. s. budou intervenovat u jednotlivých speciálních škol, aby jejich vedení podporovala svoje žákovská družstva a jednotlivé ligové turnaje pořádaly. Problémem je odliv ZP žáků z těchto škol do integrace. Možným řešením bude pořádání pravidelných soustředění zaměřené na mladé žáky v integraci. M. Spurník vyzve na zasedání tyflosekce jednotlivé pracovníky SPC k aktivitě. P. předseda ocenil pořádání mezinárodního žákovského turnaje v Litovli i tradiční turnaj o pohár Doubravky, spojené s ligovým turnajem. Konstatoval, že dalším přínosem pro reprezentaci bylo sponzorské zajištění 12ti souprav sportovního oblečení, cestovních kabel a batohů v hodnotě 32 tis. Kč, dále zajištění ochranných vest a klapek pro mládežnická družstva. Upozornil ale, že v některých týmech, které nejsou aktivní, leží tyto sportovní potřeby ladem a budou je muset vrátit. P. předseda ocenil ČSZSP o. s., že hledá finanční prostředky a cesty finanční pomoci reprezentaci a nejen jí. Na závěr p. předseda poděkoval všem oddílům za jejich činnost a popřál jim mnoho zdaru a sil.
Zpráva o činnosti mládeže - Karel Novotný
P. Novotný navázal na předešlou zprávu p. předsedy v kapitole o mládeži a hovořil také o současné krizi žákovských družstev. Přitom žákovská liga je zdrojem budoucí reprezentace. Dle jeho soudu o současném nezájmu některých škol rozhoduje lidský faktor, zájem samotných žáků by byl. Proto je nutno apelovat na vedení škol i konkrétní pedagogy. Pro oživení soutěže je třeba hledat všechny cesty, ať už zařazení jednoho ligového turnaje na SHM, či po vzoru litovelského turnaje rozšířit žákovskou konkurenci o mezinárodní aspekt. Zásadním přínosem by byla víkendová mládežnická soustředění - přípravné campy, kde by se nejmladší zájemci ze speciálních škol i integrace seznamovali pod vedením odborných trenérů se základy goalballu. Je ovšem nutno předem promyslet obsah i formu těchto soustředění, pojištění dětí, jejich dopravu a pedagogický dozor, což si jako člen STK bere za své. Vyzval p. předsedu a p. prezidenta k intervenci na speciálních školách v tomto smyslu. V rámci letošního ročníku žákovské ligy je třeba uspořádat turnaje v Praze a na SHM v Opavě, do příštího roku je třeba se zamyslet nad novým modelem, který by měl vzejít z obsáhlé diskuse mezi školami a oddíly.
Zpráva reprezentačního trenéra - Ladislav Franěk
Trenér reprezentace Ladislav Franěk zhodnotil vývoj týmu od nezdařeného vystoupení v Portugalsku. Došlo k omlazení týmu, jako trenér vyžaduje tuhou kázeň a disciplínu s důrazem na docházku, které je evidována. Mezi členy reprezentačního kádru patří T. Franěk, L. Valer, J. Bošek, O. Lusk, M. Novotný, P. Dostál, Sarkány a M. Duda. Přizváni byli Koudelný a Fejfar. Reprezentace klade důraz na kvalitní obrannou činnost, pravidelně jsou prováděny testy na fyzickou připravenost. Reprezentace se zúčastnila pěti turnajů: Holandsko (3.), Chorvatsko (2.), Litva (3.), Polsko (1.), Řecko (1.) s celkovým poměrem zápasů 31 výher, 2 remízy a 3 porážky při skóre 251 : 94. Tyto výsledky ukazují na kvalitativní růst týmu, jehož aktuálním vrcholem, kterému je vše podřízeno, bude snaha o postup ze skupiny C do skupiny B na ME v září v Polsku. Vyjádřil vůli, v souvislosti s volbami, pokračovat a dovést tým k postupu . Trenér ví, že v týmu je kázeň a režim rozhodující, což se některým hráčům zpočátku nemuselo líbit, ale výsledky naznačují, že jde o správnou cestu.
Program turnajů:
18. - 21. 3. Polsko
17. - 21. 4. Francie
21. - 26. 5. Litva
12. - 19. 9. Polsko (ME C)
Termíny soustředění (Plzeň):
25. - 27. 2.
15. - 17. 4.
červenec - hledá se vhodný termín
12. - 14. 8.
26. - 28. 8.
2. - 4. 9.
K týmu se vyjádřil i současný kapitán družstva T. Franěk, ocenil a podpořil současného trenér, upozornil na kvalitu odehraných turnajů, což je důkazem, že současná reprezentace je jedno z nejlepších družstev za poslední léta, jde o dobrý a perspektivní teamwork, který se může rovnat těm nejlepším týmům Evropy.
Trenér ocenil velkou, především finanční, podporu ČSZPS o. s. a p. předsedy Vošahlíka i význam soustředění, kde se z velké části dají odstranit aktuální herní nedostatky. Též vyzdvihl důležitost turnajů, např. Izrael, to byla výborná zkušenost pro hráče i realizační tým po všech stránkách.
Vystoupení prezidenta ČSZPS o. s.
P. prezident ocenil předsedu sekce Vošahlíka jako kvalitního manažera, který dokáže sehnat jak finanční prostředky, tak i technické zabezpečení týmu. Taktéž podpořil i reprezentačního trenéra a vyjádřil přání, aby tito pokračovali ve svých funkcích. P. prezident naopak vyjádřil nelibost nad dohadováním termínů ligy a vyzval oddíly ke stanovení pevných termínů a stejně tak vyzval k hledání nového modelu mládežnické soutěže, protože by bylo škoda, kdyby prostředky, které jdou ze Světlušky přišly vniveč. P. prezident ocenil všechny zapálené činovníky a organizátory turnajů. K perspektivě reprezentace vyjádřil nezbytnou nutnost postoupit do skupiny B, jinak hrozí snížení finanční dotace goalballu.
6 - 7) Volby
Z pozvaných 5 zástupců se dostavili 3 a tito poměrem hlasů 3 : 0 zvolili za členy VV sekce Tomáše Fraňka - SK Slavia Praha, Mirko Spurníka - Sigma Olomouc a Pavla Vošahlíka - TJ Start Plzeň . Tito zvolili ze svých řad Pavla Vošahlíka jako předsedu sekce. Nově zvolený výbor poměrem hlasů 3 : 0 zvolil, resp. potvrdil ve funkci reprezentačního trenéra Ladislava Fraňka a pověřil utvořením STK p. Karla Novotného. K. Novotný předloží do 15. 3. personální a obsahový návrh činnosti STK, která by se měla zaměřovat na chod soutěží, výklad nových pravidel a proškolování rozhodčích, kodifikaci termínové listiny a výchovu mládeže.
8) Projednání krátkodobé vize na r. 2011 a plán do r. 2012
Bylo konstatováno, že vše se soustředí a je koncentrováno na zářiové ME a postup do skupiny B! Poté bude vytvořen plán na rok 2012.
Různé a závěr
p. Novotný připomněl nová pravidla goalballu a nutnost proškolení rozhodčích (viz STK), potřebu určení tzv. šéfrozhodčího, stejně tak jako pravidelné určování námitkové a odvolací komise každého ligového turnaje (obsazení ředitel + hlavní rozhodčí + vybraný hráč).
Poté p. prezident a p. předseda sekce popřáli všem zúčastněných mnoho zdaru do další práce, nově zvoleným činovníkům mnoho úspěchů a zasedání goalballové sekce ukončili.
Zapsal: Mirko Spurník

Dnes další kolo dospělácké Goalballové ligy v Brně

26. března 2011 v 11:11 | David |  Goalball


Zveme Vás na další kolo Goalballové ligy. Upozorňuji že se hraje v Brně už podle nových pravidel Goalballu.

SEKCE GOALBALLU

P R O P O Z I C E
3. KOLO GOALBALLOVÉ LIGY 2010-2011I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ

1. NÁZEV TURNAJE: Goalballová liga zrakově postižených 2010-2011 - 3.kolo

2. TERMÍN KONÁNÍ: sobota 26.3.2011

3. POŘADATEL: Český svaz zrakově postižených sportovců - ČSZPS

4. ORGANIZÁTOR: Orbita Brno

5. ŘEDITEL TURNAJE: Rostislav Koudelný

6. HOSPODÁŘ TURNAJE:

7. ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

8. ROZHODCOVSKÝ TÝM: Hlavní rozhodčí bude určen na místě

Brankový rozhodčí Určeni na místě

Časomíra Určeni na místě
Zapisovatelé bude určeno (K. Novotný)


9. MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE: Tělocvična vojenské akademie Antropos, Brno (tam, kde to bývá každý rok)

10. UBYTOVÁNÍ: organizátor ubytování nezajišťuje.


11. STRAVOVÁNÍ: organizátor stravování nezajišťuje.13. FINANČNÍ GARANCE ČSZPS: ze státních prostředků ČSZPS hradí pronájem sportoviště, technické a personální zabezpečení turnaje.

14. PŘIHLÁŠKY: Účastníci přislíbili účast.

II. PŘEDPIS

15. Turnaj se řídí pravidly a předpisy sekce goalballu ČSZPS a těmito propozicemi.

16. PROTESTY: podávají se písemně hlavnímu rozhodčímu do 15. minut po ukončení zápasu s vkladem 300 Kč. V případě neoprávněného protestu, vklad propadá ve prospěch pořadatele.

17. PRÁVO ÚČASTI: mají goalballová družstva, které podaly přihlášku a soupisku hráčů ve stanoveném termínu.

18. PODMÍNKY ÚČASTI: platný průkaz ČSZPS, potvrzení o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku, pokud takový záznam není v průkazu ČSZPS, průkaz pojištěnce. Tyto doklady předkládá účastník při registraci.

19. ČASOVÝ PROGRAM: 9.00 - sraz účastníků
9.15 - kontrola průkazů, zahájení
17.00 - ukončení

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých ustanovení těchto propozic, pokud si to vyžádá hladký průběh turnaje.

21. DOPRAVNÍ INFORMACE: Z hlavního vlakového nádraží tramvají číslo 1 směr Bystrc, zastávka Pisárky.ZPRACOVAL: Rostislav Koudelný

Místo a datum zpracování : Brno, 20. 3. 2011

15. březen - Den okupace nacisty

15. března 2011 v 11:51 | David |  Různé články

15. březen - Den okupace nacisty

Podívejte se na reportáž o dni, který tragicky poznamenal dějiny našeho státu a urychlil začátek Druhé světové války. Zajímavost: mezi všemi represivními rozkazy, které Adolf Hitler tehdy 15. a 16. března 1939 na Pražském Hradě nařídil, bylo i zboření Petřínské věže. Prý hyzdila pohled na Prahu. Věž stále stojí, byl to tak jeden z mála Vůdcových rozkazů během celé války, který nebyl vyslyšen.Agnes - Release Me

5. března 2011 v 16:42 | David |  Videoklipy

Agnes - Release Me


Scooter - Jigga Jigga

5. března 2011 v 16:40 | David |  Videoklipy

Scooter - Jigga Jigga


George of the Jungle

5. března 2011 v 16:37 | David |  Videoklipy

George of the Jungle


Stand by me

5. března 2011 v 16:36 | David |  Videoklipy

Stand by me


Humor SK - Kortina

5. března 2011 v 16:33 | David |  Videoklipy

Humor SK - Kortina


Vec feat. Pio Squad - Turista

5. března 2011 v 16:32 | David |  Videoklipy

Vec feat. Pio Squad - Turista